Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi


            Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü süreli yayını olan Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences); TÜBİTAK Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir. Dergimiz ayrıca
http://dergipark.gov.tr/eujhs adresinde 2017 yılından itibaren online olarak yer almaktadır. Makale gönderimi ve değerlendirilmesi bu sistem üzerinden yapılmaktadır.

            Bilgilerinize rica ederim.

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2018