Araştırma ve Yayın Etiği Tek Ders Sınavı

Araştırma ve Yayın Etiği Tek Ders Sınavı 11.02.2022 tarihinde saat 15:00'da Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı toplantı salonunda yapılacaktır.