Sağlık Bilimleri Enstitüsü
HIZLI ERİŞİM

Enstitü Erasmus Koordinatörü :

Prof. Dr. Bilal AKYÜZ (Enstitü Müdürü)

e-mail

bakyuzvet@gmail.com

Telefon

207 66 66 /47000 - 47002-47005-47010

Enstitü ECTS-DS Temsilcisi:

Doç. Dr. İsmail ÖÇSOY (Enstitü Müdür Yrd.)

e-mail

ismailocsoy@erciyes.edu.tr

 

 

Doç. Dr. Mehtap NİSARİ

Anatomi

Doç. Dr. Fazile CANTÜRK

Biyofizik

Prof. Dr. Sabahattin MUHTAROĞLU

Biyokimya

Doç. Dr. Zafer SEZER

Farmakoloji

Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Halk Sağlığı

Prof. Dr. Nurcan DURSUN

Fizyoloji

Prof. Dr. Birkan YAKAN

Histoloji-Embriyoloji

Prof. Dr. Ayşe Nedret KOÇ

Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Munis DÜNDAR

Tıbbi Genetik

Prof. Dr. İnci GÜLMEZ

Göğüs Hast. Solunum Bakı.ve Rehab.

Prof. Dr. Ayşegül ULU KILIÇ

Klinik Bakteriyoloji ve Enf. Hast.

Prof. Dr. Saliha DEMİREL ÖZSOY

Klinik Psikolojisi (Psikiyatrisi)

Dr. Öğr. Üyesi Ozan YAMAN

Parazitoloji

Prof. Dr. Hamiyet DÖNMEZ ALTUNTAŞ

Tıbbi Biyoloji

Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Prof. Dr. Celalettin EROĞLU

Sağlık Fiziği

Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Biyoistatistik

Prof. Dr.  Ekrem ÜNAL Kan Bankacılğı ve Transfüzyon Tıbbı

Prof. Dr. M. Yavuz KÖKER

İmmünoloji

-

Spor Hekimliği

Doç.Dr. Ahmet Emin DEMİRBAŞ

Ağız Diş Çene Hast. ve Cerrahisi

Prof.Dr. Ayla ÖZTÜRK

Periodontoloji

Prof. Dr. Ahmet YAĞCI

Ortodonti

Prof. Dr. Soley ARSLAN

Restoratif  Diş Tedavisi

Prof. Dr. Kerem KILIÇ

Protetik Diş Tedavisi

Doç. Dr. Zeynep Aslı ÖZKAYA

Pedodonti

Prof. Dr. M. Kaan İŞCAN

Veteriner Zootekni

Prof. Dr. Fuat AYDIN

Veteriner Mikrobiyoloji

Prof. Dr . Ayhan DÜZLER

Veteriner Anatomi

Prof. Dr. Tayfur BEKYÜREK

Veteriner Doğum ve Jinekoloji

Prof. Dr. Gökhan ERASLAN

Veteriner Farmakoloji-Toksikoloji

Prof. Dr. Alparslan YILDIRIM

Veteriner Parazitoloji

Prof. Dr. Güner KÜÇÜK BAYRAM

Veteriner Histoloji-Embriyoloji

Prof. Dr. Ayhan ATASEVER

Veteriner Patoloji

Prof. Dr. Erol BAYTOK

Hayvan Bes. Besl. Hast.

Prof. Dr. Meryem EREN

Veteriner Biyokimya

Prof. Dr. Gültekin ATALAN

Veteriner Cerrahi

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

Besin Hij. ve Teknolojisi

Prof. Dr. Vehbi GÜNEŞ

Veteriner İç Hastalıkları

Doç. Dr. Ebru ÇETİN

Veteriner Fizyoloji

Prof. Dr. Orkun DEMİRAL

Dölerme ve Suni Tohumlama

Prof Dr. Savaş SARIÖZKAN

Hayvan Sağ. Eko. İşlet.

-

Viroloji

Doç.Dr. Gökçe ŞEKER KARATOPRAK

Farmakognozi

Prof. Dr. Behzat ÇİMEN

Eczacılık Biyokimya

Prof. Dr. İbrahim NARİN

Analitik Kimya

Dr.Öğr.Üyesi Nilay ILDIZ

Farmasötik Mikrobiyoloji

Prof. Dr. M. Betül AYCAN

Eczacılık Farmakoloji

Doç. Dr. Orhan PÜSKÜLLÜ

Farmasötik Kimya

Prof. Dr. Erdoğan UNUR

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri

Prof. Dr. Hakkı ULUCAN

Spor Yöneticiliği

Prof.Dr. Nazmi SARITAŞ

Antrenörlük Eğitimi

Doç. Dr. Salime MUCUK

Hemşirelik

Prof. Dr. Betül ÇİÇEK

Beslenme ve Diyetetik

Prof. Dr. Yusuf ÖZKUL

Kök Hücre Bilimleri

Dr.Öğr.Üyesi Ufuk NALBANTOĞLU

Biyoinformatik

Prof.Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

Organik Üretim

Prof. Dr. Bilal AKYÜZ

Veteriner Genetik ve Biyoteknoloji

Prof. Dr. M. Betül AYCAN

İlaç Araştırma, Geliştirme ve Uygulama

Prof. Dr. Meda KONDOLOT

Sosyal Pediatri

Doç. Dr. Kürşat GÜNDOĞAN

Klinik Beslenme