ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE (AF KANUNU)

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE (AF KANUNU)

AF KANUNU İLE İLGİLİ UYGULAMA İLKELERİ VE DİLEKÇE EKTE SUNULMUŞTUR.

*7417 Sayılı Kanundan Yaralanmak isteyen , 05/07/2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrencilerin ; bizzat veya noter vekaleti ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay (07/11/2022) içinde Dilekçe ve ekleri ile Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosuna başvuracaktır.

* Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünden 05/07/2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrenciler (04/07/2022 tarihi ve öncesinde) başvurabilecektir.

AF DİLEKÇESİ

7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ MADDE 83 UYGULAMA İLKELERİ