SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Yüksek Lisans Tez Önerisi, Tez Savunma Sınavı ve Mezuniyet ile ilgili Belgeler
Yüksek Lisans Tez Önerisi
Tez Öneri Kitapçığı (İndirmek için Tıklayınız)
Öğrenci Durum Bildirim Formu (İndirmek için tıklayınız)
Tez Önerisi İnceleme Tutanağı (İndirmek için tıklayınız)
Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Durum Bildirim Formu (İndirmek için tıklayınız)
Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı (Sınav Jürisi ve Tarihi Belirlenmelidir.)
İntihal (Turnitine) Raporu
5 Adet Tez (Asıl ve Yedek Jüri Üyelerine Gönderilmek Üzere)
5 Adet Tez Değerlendirme Belgesi İndirmek için tıklayınız (Asıl ve Yedek Jüri Üyelerine Gönderilmek Üzere)
Tez Savunma Sınav Evrakı indirmek için tıklayınız E-Belge ile ( Sınavdan Sonra 3 İş gününde) Enstitüye Gönderilmelidir.
Kurum dışından Görevli Gelen Öğretim Üyesi için Harcırah Cetveli (Enstitü Muhasebe Biriminden Alınacaktır.)
Mezuniyet İçin Gerekli Belgeler
Mezun Tezi İnceleme Tutanağı (indirmek için tıklayınız)
Tez Veri Giriş Formu
Tezin PDF' sinin Olduğu 1 Adet Cd
Tezin İngilizce ve Türkçe Özetlerinin Yer Aldığı (WORD) 1 Adet Cd
İlişik Kesme Belgesi (indirmek için tıklayınız)
Öğrencinin Enstitüden Aldığı Öğrenci Kimliği
10 Adet Ciltlenmiş Tez (Tez Savunma Sınavı Sonrası Gerekli Düzeltmelerden Sonra Alınan İntihal Raporu İle Etik Ve Kurum İzni Alınmış İse Bastırılacak Olan Teze Konulmalıdır.)
 
Doktora Yeterlik, Tez Önerisi Sınavı, Tez Önerisi, Tez Savunması ile ilgili Belgeler
Doktora Yeterlik
Öğrenci Durum Bildirim Formu (İndirmek için tıklayınız)
Anabilim Dalı Yeterlik Komite Tutanağı indirmek için tıklayınız
Yeterlik Sınav Evrakı indirmek için tıklayınız (Sınav Sonucu Enstitüye 3 iş Günü İçinde E-belge ile Bildirilmelidir.)
Doktora Tez Önerisi Sınav
Tez Öneri Sınav Evrakı (indirmek için tıklayınız)
Doktora Tez Önerisi
Tez Öneri Kitapçığı (İndirmek için tıklayınız)
Öğrenci Durum Bildirim Formu (İndirmek için tıklayınız)
Tez Önerisi İnceleme Tutağı (İndirmek için tıklayınız)
Tez Savunma Sınavı
Öğrenci Durum Bildirim Formu (İndirmek için tıklayınız)
Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı (Sınav jürisi ve Tarihi Belirlenmelidir.)
İntihal (Turnitine) Raporu
5 Adet tez (Asıl ve Yedek Jüri Üyelerine Gönderilmek Üzere)
5 Adet Tez Değerlendirme Belgesi (İndirmek için tıklayınız (Asıl ve Yedek Jüri Üyelerine Gönderilmek Üzere)
Tez Savunma Sınav Evrakı (İndirmek için tıklayınız) E-Belge ile ( Sınavdan Sonra 3 İş gününde) Enstitüye Gönderilmelidir.
Kurum dışından Görevli Gelen Öğretim Üyesi için Harcırah Cetveli (Enstitü Muhasebe Biriminden Alınacaktır.)
Mezuniyet İçin Gerekli Belgeler
Mezun Tezi İnceleme Tutanağı (indirmek için tıklayınız)
Tez Veri Giriş Formu
Tezin PDF' sinin Olduğu 1 Adet Cd
Tezin İngilizce ve Türkçe Özetlerinin Yer Aldığı (WORD) 1 Adet Cd
İlişik Kesme Belgesi (İndirmek için tıklayınız)
Öğrencinin Enstitüden Aldığı Öğrenci Kimliği
12 Adet Ciltlenmiş Tez (Tez Savunma Sınavı Sonrası Gerekli Düzeltmelerden Sonra Alınan İntihal Raporu İle Etik Ve Kurum İzni Alınmış İse Bastırılacak Olan Teze Konulmalıdır.)