SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü¬sü, 2457 sayılı Yükseköğrenim Kanununun çeşitli hükümleri ve Yükseköğretim Kurumları Teşkilatları hakkındaki 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile 20 Temmuz 1982 tarihinde rektörlüğe bağlı olarak kurulmasına karar verilmiş ve 1982-1983 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Türk üniversitelerinin uluslararası düzeyde bilim üretilmesine katkı sağlayan Erciyes üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü, 1997 yılına kadar Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde faaliyetini sürdürmüştür. Bugün Sağlık bilimleri Enstitüsü, Ekim 1995 tarihinde Kayserili işadamı Sayın Kadir HAS tarafından rahmetli anne ve babası anısına temeli atılan 6000 m2 kapalı alanı bulunan ve dokuzuncu Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman DEMİREL tarafından 09 Ekim l997 tarihinde hizmete açılan Nuri ve Zekiye HAS Enstitüler binasında hizmet vermektedir. 

Neden Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Bilimin amacı evren ve yaşam hakkında toplanmış olan bilgilerin topluma yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu görevi üstlenen kurumların başında üniversiteler gelmektedir. Üniversitelerin görevi bilim ve iş dünyasına nitelikli insan yetiştirmek ve araştırma yapmaktır. Bu amaçla üniversiteler, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimle gerekli insan gücünün yetişmesine katkı sağlamaktadır. Enstitüler lisansüstü düzeyde yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedirler. Yüksek lisans eğitimi, lisans eğitimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırma sonuçlarını ortaya koymayı amaçlarken, doktora eğitimi sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik kalkınma için gerekli araştırmaları planlayabilecek, yürütebilecek ve sonuçlandırabilecek bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Böylece, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, yaşamın her alanında özgür düşünen, tartışan, sorgulayan, araştıran, etik değerlere bağlı, bilimsel düşünceyi çağdaş düzeye taşıyan bilim insanları ve araştırmacıların yetişmesini temel görev kabul eder.

Sahip Olunan İmkanlar : Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün; Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binasında yaklaşık 1500 m2’lik alanda; idari ofisleri, altı dershanesi, bir toplantı salonu, bir kütüp¬hanesi ve diğer enstitülerle ortaklaşa kullanılan 110 kişilik bir kon¬ferans salonu bulunmaktadır. Enstitü öğrencilerinin ve araştırma görevlilerinin ders ve tez çalışmalarında kaynak taramaları ve bilgiye ulaşabilmeleri için kullanıma sunulmuş olan internet odası yedi bilgisayar ile hizmet vermektedir. Programlarda yürütülen derslerin çoğunluğu enstitü dershanelerinde, pratikler ise anabilim dalları laboratuvarlarında yapılmaktadır.

Avantajlarımız: Üniversitemiz bünyesinde lisansüstü eğitim düzenleyen enstitülerin bulunması kurumumuz için bir şans olarak görüyoruz. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde tıp, veteriner, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, beden eğitimi alanlarında açılmış 112 program ile sayılı enstitüler arasında yer almaktadır. Enstitünün imkanları yanında, üniversitemizde teknoparkın, ilgili fakültelerde ileri düzeyde araştırma laboratuvarlarının bulunması, akreditasyon çalışmalarının hızla sürdürülüyor olması, ERASMUS programından faydalanılması, öğrencilerin tez çalışmalarını ve araştırmalarını yürütecekleri deneysel ve klinik araştırma merkezinin olması, uluslararası ofisin varlığı enstitümüzde geniş ve etkin bir öğrenci yelpazesinin oluşumunu sağlamaktadır.

Taban ve Tavan Puanlarımız: Lisans mezunlarının yüksek lisans programlarına ve yüksek lisans mezunlarının doktora programlarına müracaatında ALES sayısal puan türü (en az 55) esas olmakla birlikte bazı anabilim dallarımız eşit ağırlık (En az 55) ve Sözel puan türü ile (En az 55) de öğrenci kabul etmektedir. Lisans mezunlarının doktora programlarına müracaatlarında ise ALES sayısal puan türünün en az 80 olması gerekir.(ALES belgeleri 3 yıl geçerlidir.) Doktora programlarına başvuranlar öğrencilerin Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS,YDS, YÖKDİL) en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan dengi bir puan alması gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur. Lisansüstü programlara girişte yabancı dil belgesi olarak (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS),Yabancı Dil Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Dil Sınavı (YÖKDİL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL), ve Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuçları dikkate alınır. (Yabancı dil belgeleri 5 yıl geçerlidir.)

Akademik Kadromuz: Enstitü Yönetim Kurulu 1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı ile 3 öğretim üyesinden oluşmaktadır. Enstitümüz kadrosunda öğretim üyesi bulunmamaktadır ancak anabilim dallarımızda 61’i profesör, 39’i doçent, 41’i yardımcı doçent, 1’i doktoralı öğretim görevlisi ve 1’i doktoralı uzman olmak üzere toplam 143 öğretim üyesi ilgili derslerin sorumluluğunu ve öğrencilerimizin danışmanlıklarını sürdürmektedirler. Enstitümüz bünyesinde, tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültelerinin temel ve klinik bilimleri anabilim dalları ile hemşirelik anabilim dallarında olmak üzere toplam 31 araştırma görevlimiz bulunmaktadır.