Komisyonlar ve Koordinatörlükler
Birim Kalite Güvence Komisyonu
 
Birim İç Değerlendirme Komisyonu
 
Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Komisyonu
 
Eğitim Komisyonu
 
Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Komisyonu
 
Birim Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu
 
Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru ve İnceleme Komisyonu
 
ERÜ Web Hizmetleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu
 
Yemek Bursu Komisyonu
 
Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörü