YTB 2023 YILI BURS PROGRAMI
HIZLI ERİŞİM
YTB 2023 YILI BURS PROGRAMI
YTB 2023 YILI BAŞARI BURS PROGRAMI

Üniversitelerimizde kendi imkanlarıyla eğitimlerine devam eden uluslararası öğrencilerden akademik olarak başarılı olanları desteklemek amacıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen Başarı Burs Programı Malumları olduğu üzere Türkiye Bursları çok çeşitli programları ihtiva eden bir burs programı olup farklı alanlara ve hedeflere yönelik bir bakış açısıyla icra edilmektedir. Bu çerçevede ülkemiz üniversitelerinde kendi imkânlarıyla eğitimlerine devam eden uluslararası öğrencilerden akademik olarak başarılı olanları desteklemek amacıyla yararlanıcılara bir defaya mahsus olmak üzere sağlanan Başarı Burs Programı yürütülmektedir. Türkiye Bursları 2023 yılı uygulama takvimi kapsamında, Başarı Burs Programı başvuruları 16 Ekim-17 Kasım 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak alınacaktır. Her yıl daha fazla sayıda başarılı öğrenciye ulaşma hedefi uyarınca lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde ülkemizde eğitimine devam eden ve en az iki akademik dönemi tamamlamış adayların Başarı Burs Programı’ndan haberdar edilmeleri ve başvurulara yönlendirilmeleri önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Başkanlığınız tarafından üniversitelere tanıtıcı bir bilgilendirme yapılmasının büyük fayda sağlayacağı mülahaza edilmektedir. Bu kapsamda;

BAŞARI BURS PROGRAMI DUYURU METNİ
Başarı Bursu Başvuruları Başlıyor
Türkiye’de eğitim alan ve halihazırda Türkiye’de bulunan, aşağıda belirtilen şartları taşıyan kısıtlı sayıda uluslararası öğrenciye Başarı Bursu verilecektir.
Başarı Bursuna başvurular, 16 Ekim – 17 Kasım 2023 tarihleri arasında internet yoluyla alınacaktır. Adaylar, Türkiye Bursları Başvuru Sistemi (https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr) üzerinden üyelik oluşturup “Kişisel Bilgiler, Eğitim Bilgileri, Sosyal Faaliyetler, …” gibi bilgilerini doldurduktan sonra Başarı Burs Programı’na başvuru yapabileceklerdir.
Başvuran adaylara, başvurularının alındığına dair teyit amaçlı bildirim yapılacaktır.
Başvuru bilgilerinin eksiksiz doldurulması ve zorunlu belgelerin taranarak uygun formatta (pdf, jpeg vb.) sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aksi durumda başvuru geçersiz sayılacaktır.
Başvuru esnasında sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir hata ya da yanlış tespit edilmesi durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. Burs verildikten sonra bunun tespit edilmesi halinde ise adaya ödenen burs miktarları ilgili mevzuat çerçevesinde adaydan geri tahsil edilecektir.
Başarı Bursları yalnızca bir eğitim yılı için aylık burs ödemesini kapsamakta ve bu ödeme yalnızca eğitimin devam ettiği aylarda (en fazla 9 ay) yapılmaktadır.
Başarı Burs Programı kapsamında kabul edilen adaylardan;
■ Lisans öğrencilerine 1400 TL,
■ Yüksek lisans öğrencilerine 2000 TL,
■ Doktora öğrencilerine 2750 TL aylık burs ödemesi yapılacaktır.
***Başarı Bursu için sınırlı kontenjan tahsis edildiğinden, kazanan adayların belirlenmesinde; ülke, üniversite, bölüm ve düzeylere göre dengeli bir dağılım yapılacaktır.***
2023 Başarı Bursu Başvuru Şartları
■ Yabancı bir ülke vatandaşı olmak ve çifte vatandaşlıklarından biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olmamak, (Değişim öğrencileri başvuramazlar)
■ Halihazırda Türkiye’de bulunmak,
■ Türkiye'de lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde en az bir akademik yıl (2 dönem) tamamlamış olmak (bilimsel hazırlık sınıfları dâhil) ve genel not ortalaması lisans öğrencileri için en az 3.00 (4 üzerinden) ve yüksek lisans, doktora öğrencileri için en az 3.50 (4 üzerinden) olmak,
■ Tıp Hekimliği, Diş Hekimliği ve Eczacılık lisans programlarında eğitim alınıyorsa genel not ortalaması en az 2.50 (4 üzerinden) olmak,
■ Türkiye Bursları kapsamında (Devlet, Hükümet ve Himaye Bursları dâhil) yer alan diğer burs programlarından geçmişte yararlanmamış (bursları kesilenler dâhil) ve halen yararlanmıyor olmak,
Herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından verilen bir burstan hâlihazırda yararlanmıyor olmak.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
■ 15 Eylül 2023 tarihinden sonra üniversitelerin Öğrenci İşlerinden alınmış, ıslak imzalı ve mühürlü bir Öğrenci Belgesi (Zorunlu)
■ 15 Eylül 2023 tarihinden sonra üniversitelerin Öğrenci İşlerinden alınmış, ıslak imzalı ve mühürlü bir Transkript (Zorunlu)
■ Geçerli bir kimlik ya da Pasaport Fotokopisi (Zorunlu)
Soru ve önerilerinizi, basari@turkiyeburslari.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.
Başarılar dileriz.
 
19 Ekim 2023 Perşembe
Toplam 0 görüntüleme